Často kladené otázky

1. Ako a kde môžem zadať Používateľovi doručovaciu adresu prostredníctvom EPP?

Ak má Používateľ doručovaciu adresu inú ako svoju primárnu, je potrebné vytvoriť nového Používateľa cez príkaz create s novou doručovacou adresou. Takéhoto Používateľa potom priradíte k Doméne cez rožšírenie Doplňujúce kontaktné informácie, v ktorom uvediete type=“delivery-address” a ako hodnotu uvediete novo vytvorené ID Používateľa.

Príklad rožšírenia

   <extension>
    <auxcontact:create
     xmlns:auxcontact="urn:ietf:params:xml:ns:auxcontact-0.1">
     <auxcontact:contact type="delivery adress">
      exemple</auxcontact:contact>
    </auxcontact:create>
   </extension>

2. Neviem sa prihlásiť do EPP. Ako mám ďalej postupovať?

Aby Registrátor mohol používať EPP, musí si svoje IP adresy povoliť v registrátorskej konzole: Nastavenie -> Obmedzenie IP.